Siirry sisältöön

Kehä V tarjoaa vähemmän energiaa kuluttavan ajoreitin

Liikennepoliittinen selonteko ei tunnista Kehä V vyöhykettä ja sen tarpeita. Tämä on haaste Kehä V toimijoille. Kehä V yhdistää tieverkollaan monet eri Etelä-Suomen satamat ja on siksi tärkeä tieväylä, jota tulee parantaa entisestään.

Suomen logistiikkajärjestelmä kytkeytyy pitkälti merikuljetuksiin; laivareitit ja satamat ovat avainasemassa. Kehä V vyöhyke avaa mahdollisuuksia asumisen ja työpaikkojen sijoittumiselle ruuhkista vapaalle alueelle, mutta kuitenkin Helsingin metropolialueella.

Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen on taloudellisesti kannattavaa ja sen merkitys ilmastomuutoksen näkökulmasta on merkittävä junien energiakäytön kannalta ja myös tiekuljetusten kasvua ehkäisevänä ratkaisuna.

Kehä V - tien parantaminen erityisesti turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen merkitsee raskaan liikenteen sujuvaa ajoa edistäviä toimenpiteitä. Kehä V voi tarjota vähemmän energiaa kuluttavan ja puhtaamman ajoreitin kuin ruuhkautuvat yhteydet Kehä III:n kautta.

Kehä V – projektiryhmä vieraili Eduskunnassa 12.6.2008.

Sanottua:

kansanedustaja Matti Saarinen:
”Kehä V ja Uudenmaan keskisuuret hankkeet ovat heikosti esillä Liikennepoliittisessa selonteossa. Menestyminen liikenneinvestointien rahoituksessa vaatii aloitteellisuutta, yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä”.

toimitusjohtaja Tapio Mäkinen, SE-Mäkinen Oy:
”Kehä V vyöhykkeellä monien satamien käyttömahdollisuus. On varauduttava kuljetusvirtojen muutoksiin tulevaisuudessa”.

kansanedustaja Outi Mäkelä:
”Tieyhteyden parantaminen suuremmat ja tasaiset nopeudet sallivaksi on tärkeätä myös ympäristösyistä”.

tekninen ja ympäristöjohtaja Matti Arvinen, Porvoon kaupunki:
”Kehä V on merkittävä asunto- ja elinkeinopoliittinen mahdollisuus keventää pääkaupunkiseudun paineita”.

toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:
”Kehä V on Uudenmaan poikittaisliikenneväylä ja osa E 18 käytävää se on myös tilaa tarjoava vyöhyke lähellä markkinoita ja satamia osana Helsingin metropolialuetta. Alueelle sijoittuu suuria yrityksiä, laadukkaita asuinalueita ja monipuolisia palveluja. Kehä III:n ruuhkautuessa Kehä V tarjoaa mahdollisuuksia ja väljyyttä edullisesti”.

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Reijo Lehtinen puh 0400 622009, lehtinen(at)ekes.fi