Siirry sisältöön

TOIMISTOHOTELLI MÄNTSÄLÄÄN

Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjesti ideointikokouksen keskiviikkona 26.11.2008. Kokoukseen oli ilmoittautunut paikallisia yrittäjiä, joilla on tarpeita löytää liiketoiminnalleen uusi ja toimivampi ympäristö.

Yksi Pekka Tikan esittelemistä toteutuspaikoista todettiin erityisen potentiaaliseksi ja kiinnostavaksi, keskeisen sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä vuoksi: nykyinen aseman seutu. Aseman seutua pidettiin kokouksessa hyvänä ratkaisuna, niin sinne sijoittuvan yrityksen itsensä kuin sen asiakkaiden kannalta ajateltuna. Junayhteys helpottaa luonnollisesti työvoiman saantia. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä sijoittumispäätöksiä tehtäessä. Toinen esillä ollut vaihtoehto sijaitsee Mäntsälän keskustassa.

Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että nyt on keskeisintä kartoittaa paikallinen kiinnostus ja tarve, niin tilojen kuin palveluiden suhteen, jotta on liiketaloudellisesti perusteltua edetä aiotussa rakennushankkeessa toteutukseen asti.

Mäntsälän Yrityskehityksen viesti on, että nyt on oikea aika ”tarttua puhelimeen” jos yritys tarvitsee tiloja ja palveluja. Syy voi olla nykyisen liiketoiminnan siirtäminen toimivampaan tilaan ja palvelukokonaisuuteen, liiketoiminnan kasvun asettamat haasteet tai jokin muu syy.

- Vireillä olevassa toimitilahankkeessa tulisi olla tavoitteena rakentaa yrityksille joustava toimintaympäristö sekä joustava palvelukokonaisuus. Hankkeessa tulisi olla myös jotakin uutta ja vetovoimaista, totesi Teuvo Mäkelä.

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, että pääpaino tulee olla paikallisten yrittäjien tarpeiden tyydyttäminen. Toisaalta haluttiin nähdä lisäarvoa sillä, että ajateltuun palvelu- ja yrityskeskittymään saadaan vuokralaisia, jotka varaavat tiloja ”toimistohotelli” –tyyppisesti, itselleen sopivana ajankohtana.

Palvelu- ja yrityskeskittymä haluttiin nähdä kotina niin toimistotiloja tarvitseville yrityksille kuin tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Lisäksi uskottiin asuin- ja liiketilakerroksien kautta saatavan rakennusliikkeille ja rahoittajille taloudellisesti kiinnostava perusta, jotta hanke on toteutuskelpoinen. Toimitilojen ideointi- ja selvitystyötä päätettiin jatkaa.

Kirjoittaja: Mikael Järvenkylä